Business Master Program: Dega “Sipërmarrje dhe Menaxhim” për menaxherë & intrepreneurs (Kohëzgjatje 3 mujore)

Klaus Veliu
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

Rreth këtij kursi

Ky program është krijuar për të përmbushur nevojat e menaxherëve në një mjedis pune me ritme të shpejta.

Ai ruan qëllimin multidimensional të programit tonë 5 mujor, duke u fokusuar në aftësitë kryesore menaxheriale dhe ato të biznesit duke përfshirë fushat që janë kritike për drejtimin efektiv të biznesit.

Deri në fund të këtij programi, ju do të pajiseni me mjetet e duhura për të shkëlqyer në kompetenca dhe role të ndryshme të biznesit, duke çuar përpara karrierën tuaj dhe duke kontribuar në sistemet ku do të operoni.

 

Dallimi kryesor midis programit 3 dhe 5 mujor:

Programet 3-mujore janë pjesë përbërëse e kurrikulës 5-mujore, duke ofruar një rrugë drejt zhvillimit të kompetencave dhe aftësive kritike. Ato janë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse për profesionistët që kërkojnë të rrisin aftësitë e tyre në fusha ose role specifike të biznesit.

Në të kundërt, programet 5-mujore ofrojnë një udhëtim arsimor më të gjerë dhe gjithëpërfshirës, të përshtatshëm për ata që synojnë një kuptim më të gjerë dhe grup aftësish të zbatueshme në një gamë më të gjerë mjedisesh biznesi dhe pozicionesh drejtuese.

Në përmbledhje, ndërsa të dyja kohëzgjatjet e programit në akademinë GEA ofrojnë një përvojë të fortë arsimore, zgjedhja midis tyre varet nga aspiratat e karrierës së dikujt, niveli i dëshiruar i ekspertizës dhe sektori specifik në të cilin dëshirojnë të shkëlqejnë.

Kërkesat

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Curriculum

50h

Moduli i Zhvillimit Personal

Moduli i Start-up-it

Moduli i Menaxhimit

Moduli i Sipërmarrjes

Moduli i Marketingut

Moduli i Marketingut Digjital & AI

Moduli i e-commerce (tregëtisë elektronike)

Muduli i Lidershipit ne biznes

Moduli i Shitjes dhe Aftësive negociuese

Moduli i BNj

Moduli i MIS (Menaxhimi i sistemeve të informacionit)

Moduli i Business Model Canvas

Moduli i Web-it

Moduli i Financës

Your Instructors

Klaus Veliu

0/5
20 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

800.00

Niveli
Intermediate
Kohëzgjatja 50 orë
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free