Business Master Program: Dega “Ekspert imobiliar dhe e-Pronat” për agjentë dhe konsulentë imobiliarë (Kohëzgjatje 3 mujore)

Klaus Veliu
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

Rreth këtij kursi

Ky program është krijuar në mënyrë të veçantë për agjentët dhe konsulentët e pasurive të paluajtshme, por jo vetëm; ai ruan qëllimin multidimensional të programit tonë 5 mujor, por është përshtatur për të dhënë aftësi praktike dhe njohuri të thella që janë më të aplikueshme për agjentët dhe konsulentët që veprojnë në këtë fushë.

Deri në fund të këtij programi, ju do të pajiseni me mjetet e duhura për të shkëlqyer në kompetenca dhe role të ndryshme të biznesit, jo vetëm në sektorin e pasurive të paluajtshme, por edhe për të krijuar një brend për veten tuaj, falë një kurrikule që ndërthur konceptet teorike me ekspertizën praktike.

 

Dallimi kryesor midis programit 3 dhe 5 mujor:

Programet 3-mujore janë pjesë përbërëse e kurrikulës 5-mujore, duke ofruar një rrugë drejt zhvillimit të kompetencave dhe aftësive kritike. Ato janë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse për profesionistët që kërkojnë të rrisin aftësitë e tyre në fusha ose role specifike të biznesit.

Në të kundërt, programet 5-mujore ofrojnë një udhëtim arsimor më të gjerë dhe gjithëpërfshirës, të përshtatshëm për ata që synojnë një kuptim më të gjerë dhe grup aftësish të zbatueshme në një gamë më të gjerë mjedisesh biznesi dhe pozicionesh drejtuese.

Në përmbledhje, ndërsa të dyja kohëzgjatjet e programit në akademinë GEA ofrojnë një përvojë të fortë arsimore, zgjedhja midis tyre varet nga aspiratat e karrierës së dikujt, niveli i dëshiruar i ekspertizës dhe sektori specifik në të cilin dëshirojnë të shkëlqejnë.

Kërkesat

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Curriculum

50h

Moduli i Pasurive të Paluajtshme

Moduli Ligjor

Moduli i Marketingut Digjital

Moduli Web Creator

Moduli i Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Moduli i Shitjes dhe Aftësive negociuese

Moduli i Arkitekturës

Your Instructors

Klaus Veliu

0/5
20 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

1,000.00

Niveli
Intermediate
Kohëzgjatja 50 orë
Lloji
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free