Business Master Program: Dega “Ekspert imobiliar dhe e-Pronat” për sipërmarrës & ekzekutivë imobiliarë (Kohëzgjatje 5 mujore)

Olger Melica
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

Rreth këtij kursi

Ky program është krijuar për sipërmarrës imobiliarë dhe ekzekutivë të kësaj industrie.

Ai është projektuar për ata që kërkojnë të shkëlqejnë në këtë profesion dhe të investojnë në sektorin e pasurive të paluajtshme.

Ky program mbulon gjithçka, nga listimet dhe vlerësimet e pronave deri tek detajet e ligjit të pasurive të paluajtshme, duke ofruar një përvojë trajnimi multidimensionale.

Trajnimi ju pajis me aftësi dhe kompetenca të ndryshme (duke përfshirë kompetenca menaxheriale, marketingu, financiare, shitjeje dhe të tjera.) për një karrierë të suksesshme biznesi në këtë fushë.

 

Dallimi kryesor midis programit 3 dhe 5 mujor:

Programet 3-mujore janë pjesë përbërëse e kurrikulës 5-mujore, duke ofruar një rrugë drejt zhvillimit të kompetencave dhe aftësive kritike. Ato janë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse për profesionistët që kërkojnë të rrisin aftësitë e tyre në fusha ose role specifike të biznesit.

Në të kundërt, programet 5-mujore ofrojnë një udhëtim arsimor më të gjerë dhe gjithëpërfshirës, të përshtatshëm për ata që synojnë një kuptim më të gjerë dhe grup aftësish të zbatueshme në një gamë më të gjerë mjedisesh biznesi dhe pozicionesh drejtuese.

Në përmbledhje, ndërsa të dyja kohëzgjatjet e programit në akademinë GEA ofrojnë një përvojë të fortë arsimore, zgjedhja midis tyre varet nga aspiratat e karrierës së dikujt, niveli i dëshiruar i ekspertizës dhe sektori specifik në të cilin dëshirojnë të shkëlqejnë.

 

Objektivat e të nxënit

Analiza e detajuar e tregut imobiliar shqiptar dhe e tendencave të tij.
Sipërmarrja në tregun e pasurive të paluajtshme.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme.
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme.
Marrëdhëniet ligjore në rastin e trashëgimisë dhe transaksioneve të pronave.
Strategji marketingu dhe marketingu dixhital për të maksimizuar transaksionet imobiliare.
Si funksionon sipërmarrja imobiliare në shtetet e Amerikës Veriore.
Trajnimi i aftësive shitëse të pronave të paluajtshme.
Të gjitha format dhe pasojat ligjore që burojnë nga marrëdhëniet e pronave.
Vlerësimi i pasurive të paluajtshme me metodologji të përditësuar.
Zhvillimi urban i Tiranës dhe i zonave turistike.
Si mund të perdorim hartat elektronike, detajet hartografike dhe ndërtimore të pronave. Sistemi GIS.
Si zhvillohet një sipërmarrje online në fushën e pasurive të paluajtshme, strategjitë dixhitale, mënyrat e përdorimit të tools-ave.
💼Të gjitha ata që do të ndjekin këtë degë multidimesionale të imobiliares, do të përvetësojnë të gjitha njohuritë profesionale të tregut të pasurive të paluajtshme, e dhënë kjo nëpërmjet ‘case studies’ konkrete jo vetëm ndërkombëtare, por mbi të gjitha lokale.
📌Trajnerët janë jo vetëm profesorë të njohur të fushës, por kanë edhe përvoja të konsoliduara në sipërmarrje, të shkolluar ose trajnuar në vendet perëndimore: noterë, avokatë, gjykatës, arkitektë, vlerësues pasurish të paluajtshme, folës të njohur dhe motivues, sipërmarrës të njohur imobiliarë, menaxherë senior marketingu dhe shitjesh.

Kërkesat

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Curriculum

82h

Moduli i Pasurive të Paluajtshme

Moduli Ligjor

Moduli i Marketingut Digjital

Moduli Web Creator

Moduli i Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Moduli i Shitjes dhe Aftësive negociuese

Moduli i Arkitekturës

Moduli i Pasurive të Paluajtshme

Moduli i GIS-it

Moduli i Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Moduli i Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme

Moduli i Planit Urbanistik

Moduli i Legalizimeve

Moduli i Agjentit VIP imobiliar

Moduli Ligjor

Moduli i Real Estate në ShBA

Your Instructors

Olger Melica

0/5
4 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

800.00

Niveli
Expert
Kohëzgjatja 82 orë
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free