Business Master Program: Dega “Sipërmarrje dhe Menaxhim” për sipërmarrës & ekzekutivë (Kohëzgjatje 5 mujore)

Klaus Veliu
Last Update December 23, 2023
0 already enrolled

Rreth këtij kursi

Ky program është krijuar për sipërmarrës dhe ekzekutivë biznesi, i projektuar për të zhvilluar aftësitë dhe kompetencat që duhen për t’u përshtatur në kompleksitetin e biznesit modern.

Në përfundim, ju nuk po investoni vetëm në dije, por në një ekosistem profesionistësh me të cilët këmbejmë përvoja konkrete mbi karrierat tona, për t’i bërë ato më të qëndrueshme dhe solide.

 

Dallimi kryesor midis programit 3 dhe 5 mujor:

Programet 3-mujore janë pjesë përbërëse e kurrikulës 5-mujore, duke ofruar një rrugë drejt zhvillimit të kompetencave dhe aftësive kritike. Ato janë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse për profesionistët që kërkojnë të rrisin aftësitë e tyre në fusha ose role specifike të biznesit.

Në të kundërt, programet 5-mujore ofrojnë një udhëtim arsimor më të gjerë dhe gjithëpërfshirës, të përshtatshëm për ata që synojnë një kuptim më të gjerë dhe grup aftësish të zbatueshme në një gamë më të gjerë mjedisesh biznesi dhe pozicionesh drejtuese.

Në përmbledhje, ndërsa të dyja kohëzgjatjet e programit në akademinë GEA ofrojnë një përvojë të fortë arsimore, zgjedhja midis tyre varet nga aspiratat e karrierës së dikujt, niveli i dëshiruar i ekspertizës dhe sektori specifik në të cilin dëshirojnë të shkëlqejnë.

Kërkesat

  • Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka diplomë Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor ose Profesional, pas realizimit të një interviste, është një kandidat i mundshëm për të kryer këtë edukim-trajnim.

Curriculum

82h

Moduli i Zhvillimit Personal

Moduli i Start-up-it

Moduli i Menaxhimit

Moduli i Sipërmarrjes

Moduli i Marketingut

Moduli i Marketingut Digjital & AI

Moduli i e-commerce (tregëtisë elektronike)

Muduli i Lidershipit ne biznes

Moduli i Shitjes dhe Aftësive negociuese

Moduli i BNj

Moduli i MIS (Menaxhimi i sistemeve të informacionit)

Moduli i Business Model Canvas

Moduli i Web-it

Moduli i Financës

Moduli i Financës

Moduli i Brendit & Dizajnit

Moduli i Makroekonomisë

Moduli i Menaxhimit të Projekteve

Moduli i Menaxhimit të Performancës

Moduli i Tregjeve të Kapitaleve & i Bursës

Moduli i Start-up-it

Moduli i Sipërmarrjes

Moduli i Artit të Negocimit

Moduli i Lidershipit

Moduli Ligjor

Your Instructors

Klaus Veliu

0/5
20 Courses
0 Reviews
0 Students
See more

1,500.00

Niveli
Intermediate
Kohëzgjatja 82 orë
Lloji
Enrollment validity: Lifetime
GEA Whatsapp

Don't have an account yet? Sign up for free