Blog

How Technology Is Changing the Face of Real Estate Investing

Third-Article_03
Blogu

How Technology Is Changing the Face of Real Estate Investing

Industria e pasurive të paluajtshme është mjaft tradicionale, historikisht e dominuar nga disa aktorë të mëdhenj të korporatave, duke vendosur pengesa të mëdha për hyrjen e lojtarëve më të vegjël individualë. Megjithatë, edhe skeptikët më të mëdhenj nuk mund të hedhin poshtë faktin se ky realitet ka ndryshuar së fundmi në mënyra të mëdha dhe ky ndryshim është nxitur në mënyrë të njëanshme nga teknologjia. Teknologjia ka ndryshuar jo vetëm blerjen dhe shitjen e shtëpive, por edhe investimin në pasuri të paluajtshme.

Nga ana e investimeve, ndryshimi më thelbëspr ndodhi kryesisht nga themelimi i Airbnb në 2008. Suksesi i shpejtë i kësaj ideje të thjeshtë biznesi, por kaq gjeniale, tregoi se teknologjia mund të shndërrojë fytyrën e industrisë së qirave afatshkurtra pothuajse brenda natës duke frymëzuar mijëra individë inovatorë të prishin segmente të tjera të pasurive të paluajtshme në një përpjekje për t’u bërë Brian Chesky, Joe Gebbia ose Nathan Blecharczyk i ardhshëm.

Kryerja e një investimi fitimprurës nuk përfundon me identifikimin e pronës së duhur. Blerja e pasurive të paluajtshme është po aq e ndërlikuar dhe tradicionalisht e dominuar nga disa lojtarë të mëdhenj. Dekadat e fundit kanë dëshmuar një bum në startup-et e teknologjisë, duke ndihmuar si pronarët e shtëpive ashtu edhe investitorët e pasurive të paluajtshme të optimizojnë dhe drejtojnë procesin.

Gjithçka, nga shikimi i pronave për shitje deri te miratimi për një hipotekë deri te nënshkrimi i një kontrate, është thjeshtuar dhe riorganizuar për përfitimin e blerësve në shkallë të vogël në mënyrë të aksesueshme për përdoruesit e të gjitha niveleve. Investitorët nuk kërkojnë aftësi të avancuara teknologjike për të blerë prona, e cila është një nga mënyrat se si teknologjia kontribuon në demokratizimin e pasurive të paluajtshme.

Përparimet e teknologjisë, duke përfshirë zgjerimin e mediave sociale, kanë përhapur financimin e pasurive të paluajtshme, pasi tregu i financimit të mbledhur arriti në 12.27 miliardë dollarë në 2020. Një rol të pamohueshëm zë përdorimi më profesional dhe efektiv i website-eve, vecanërisht kur segmenti ‘rrjete sociale-web-klient’ zhvillohet në mënyrë efektive për t’i dhënë vlerë të vërtetë tregëtisë elektronike në kuptimin më të saktë të saj.

Kjo alternativë moderne ndaj të famshëmve “investment trust” në pasuri të paluajtshme ka lehtësuar dhe demokratizuar tërheqjen e burimeve financiare të investitorëve të shumtë për të zotëruar prona të përbashkëta duke eliminuar kërkesën që investitorët të jenë të kualifikuar dhe duke ulur investimin minimal të kërkuar.

Kështu, edhe më shumë se analitika e bazuar në AI (Inteligjencë Artificiale), platformat e crowdfunding kanë lejuar individët me vetëm disa mijëra dollarë të marrin pjesë në investime në pasuri të paluajtshme dhe të korrin përfitime.

Menaxhimi i një prone me qira kërkon një mori aftësish dhe detyrash, të tilla si shqyrtimi i qiramarrësve, mbledhja e qirasë, trajtimi i shpenzimeve dhe kontabiliteti.

Fluksi i investitorëve me kohë të pjesshme i lehtësuar nga AI (Inteligjencë Artificiale) dhe të dhënat e mëdha (Big Data) bëri gjithashtu të nevojshëm automatizimin e procesit të menaxhimit të pronës me qira, dhe teknologjia edhe në këtë rast, ishte e shpejtë për të ofruar zgjidhje.

Shumë startup-e të teknologjike tani ofrojnë shërbime ‘one-stop-shop’ për pronarët dhe hostët e Airbnb për të përshtatur nevojat dhe kërkesat e atyre që investojnë në qiratë afatgjata dhe afatshkurtra.

Ndërsa pronarët e pronave përqafojnë teknologjinë, ata nuk duhet të harrojnë mbi të gjitha aspektin njerëzor. Pronarët që janë vërtetë të suksesshëm ndërveprojnë në mënyrë efikase dhe ndërtojnë marrëdhënie me qiramarrësit për të optimizuar përvojat e tyre dhe për t’i mbajtur ato në afat të gjatë.

Leave your thought here

GEA Whatsapp